onsdag 5 augusti 2015

Lös ekvationen exempel 1


En ekvation är alltid en jämvikt mellan ett vänsterled och ett högerled där något är okänt. Vanligt är att kalla detta okända för x men man kan lika väl använda en annan bokstav eller symbol för att beteckna det okända. Målet när man skall lösa ekvationen är att hitta lösningen eller roten, dvs att ta reda på det okända värdet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar