onsdag 5 augusti 2015

Prioriteringsregler - RäkneordningDet finns många beräkningar som innehåller många räknesätt. För att det ska räknas rätt så måste vi räkna det i rätt ordning

Räkneordning

1. Parenteser
2. Multiplikation och division
3. Addition och subtraktionEkvationer Balansmetoden, åk 8 Balansmetoden tänker ni som en balansakt där ni hela tiden måste göra samma saker på höger sida likhetstecknet som på vänster sida. Sedan ska ni försöka få variabeln (t.ex X) ensamt på en sida och endast siffror på andra sidan. Tänk hela tiden motsatser, för att få bort +5 måste vi lägga till -5 på bägge sidor osv.
Två tänkbara modeller för undervisning om negativa tal Modell 1 del 1 Två modeller för addition och subtraktion av positiva och negativa tal presenteras, båda utprövade i klassrummet. Utgående från dessa modeller går det även att diskutera multiplikation och division av negativa tal.

Procent Delen andelen och det hela

'
Efter denna lektion skall du:
  • kunna beräkna andelen där du vet delen och det hela
    *kunna beräkna delen när du vet andelen och det hela
    *kunna beräkna det hela när du vet andelen och delen
Algebra och Procent


Algebra (från arabiska الجبر,"al-djebr", vilket betyder "återförening" eller "koppling") är en gren inom matematiken. Den kan definieras som en generalisering och utökning avaritmetiken (den gren inom matematiken som handlar om rent räknande). Algebra kan också beskrivas som förhållanden, vilka uppkommer när ett ändligt antal räkneoperationer utförs på en ändlig mängd av tal. Populärt brukar algebra ibland kallas för bokstavsräkning, men detta är något missvisande.

Procent (av latinets per centum, 'för varje hundrade') är synonymt med hundradel och uttrycket per hundra. En hundradel kan uttryckas som 1/100 eller 0,01 eller 1 × 10-2. Det finns även ett speciellt procenttecken: %