onsdag 5 augusti 2015

Prioriteringsregler - RäkneordningDet finns många beräkningar som innehåller många räknesätt. För att det ska räknas rätt så måste vi räkna det i rätt ordning

Räkneordning

1. Parenteser
2. Multiplikation och division
3. Addition och subtraktionEkvationer Balansmetoden, åk 8 Balansmetoden tänker ni som en balansakt där ni hela tiden måste göra samma saker på höger sida likhetstecknet som på vänster sida. Sedan ska ni försöka få variabeln (t.ex X) ensamt på en sida och endast siffror på andra sidan. Tänk hela tiden motsatser, för att få bort +5 måste vi lägga till -5 på bägge sidor osv.
Två tänkbara modeller för undervisning om negativa tal Modell 1 del 1 Två modeller för addition och subtraktion av positiva och negativa tal presenteras, båda utprövade i klassrummet. Utgående från dessa modeller går det även att diskutera multiplikation och division av negativa tal.

Procent Delen andelen och det hela

'
Efter denna lektion skall du:
  • kunna beräkna andelen där du vet delen och det hela
    *kunna beräkna delen när du vet andelen och det hela
    *kunna beräkna det hela när du vet andelen och delen
Algebra och Procent


Algebra (från arabiska الجبر,"al-djebr", vilket betyder "återförening" eller "koppling") är en gren inom matematiken. Den kan definieras som en generalisering och utökning avaritmetiken (den gren inom matematiken som handlar om rent räknande). Algebra kan också beskrivas som förhållanden, vilka uppkommer när ett ändligt antal räkneoperationer utförs på en ändlig mängd av tal. Populärt brukar algebra ibland kallas för bokstavsräkning, men detta är något missvisande.

Procent (av latinets per centum, 'för varje hundrade') är synonymt med hundradel och uttrycket per hundra. En hundradel kan uttryckas som 1/100 eller 0,01 eller 1 × 10-2. Det finns även ett speciellt procenttecken: %Ekvationer med x på båda sidorEkvationer handlar mycket om att hålla balans mellan vänster och höger sida om lika-med-tecknet. När man löser ekvationer samlar man alla x på ena sidan. Denna film visar hur man går till väga om man från början har x på båda sidor om lika-med-tecknet. 
Skriva ett uttryck från ett problem och sedan lösa ekvationen
Att skriva ekvationer och sedan lösa dem är en vanlig metod som används för att lösa problem med hjälp av matematik

Procent FörändringsfaktorNär det gäller beräkningar av procentuell förändring så kan det underlätta att använda en s.k. förändringsfaktor (även kallad ändringsfaktor eller iblandtillväxtfaktor).

Skriv uttryck för area och omkrets


Area är en storhet som beskriver utsträckningen av en tvådimensionell yta i planet. Arean hos en form kan mätas genom att jämföra den med en kvadrat av bestämd storlek


Omkrets eller perimeter kan något oegentligt sägas vara den yttersta delen av en sluten geometrisk figur - alltså skulle man färglägga det inre av en sluten geometrisk figur, säg en triangel, vore omkretsen den geometriska figur, där målarkanten går


Lös ekvationen exempel 1


En ekvation är alltid en jämvikt mellan ett vänsterled och ett högerled där något är okänt. Vanligt är att kalla detta okända för x men man kan lika väl använda en annan bokstav eller symbol för att beteckna det okända. Målet när man skall lösa ekvationen är att hitta lösningen eller roten, dvs att ta reda på det okända värdet


Ekvationer - från problem till algebra


Presentation av Algebra


Bråktal - förkortning och förlängning


Vad är Sannolikhet ?


Sannolikhet - Träddiagram


Vad betyder Procent


Matematik Bråktal med illustrationer


Förlängning av bråktal med illustrationer


Multiplikation av bråk - med hjälp av matematiska figurer


Algebra - Ekvationer - ekvationslösning - Balansmetoden


Decimaltal - Platsvärde


Procent är lika med hundradel


Introduktion till decimaltal


Allmän metod för division av bråk


Decimaltal platsvärde - Jämföra och ordna


Potenser och grundpotensform Matematik


Potenser med positiv och negativ exponent


Pythagoras sats från teori till bevis


Geometri Symmetri


Den plana geometrin


Grundläggande symmetri


Negativa tal


Tal och räkning Några olika slag av tal


Matematik - Göra en tabell


Kombinatorik - Rita ett träddiagram


Matematik - Rita ett diagram ( Linjediagram och venndiagram )


Enheter för vikt - Viktenheter


Enheter för volym - Volymenheter


Geometriska former - Likformighet begrepp


Bråkform och blandad form


Konkretion av decimaltal 1


konkretion av decimaltal 2


Matematik - Funktioner


Bråk i blandad form


Platsvärde - bara tio siffror


Viktenheter med illustrationer


Konkretion av längdenheter


konkretion av Volymenheter


Uppställning av multiplikation - algortim


Sannolikhet Träddiagram 1


Sannolikhet Träddiagram 2


Liggande stolen med illustrationer - Division


Sannolikhet Träddiagram 3


Konkretion av Area och Volymenheter


Delningsdivision och Innehållsdivision


Bråktal del av det hela på Engelska och Svenska


Geometri - omkrets och area - rektangel


Ekvationer med parenteser och variabler i båda leden


MULTIPLIKATION GÅNGER - Heltal och decimaltal


Viktiga matte/svenska begrepp del 1


Bråkräkning - Bråktal